วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียนชาย
จำนวนนักเรียนหญิง
จำนวนห้องเรียน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญรางวัลโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งแรงใจเชียร์นักเรียนสาธิตเกษตรฯกพส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ชนะเลิศอันดับสามการแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
previous arrow
next arrow
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider